Hajók, tengeri kajakok elmélete

A hajószerkezettani kérdésekben az írásokat aszerint csoportosítjuk, hogy a legtöbb tengeri- esetleg vadvízi kajakost is érdekelje. Fontos ez azért, hogy egy több százezres tengeri kajak megvásárlása kapcsán a gyártó marketingese ne tudjon (annyira) átverni mindenféle csillogó-villogó grafikonokkal, melyek pl. stabilitásról és sebességről (összellenállásról) szólnak ugyan, de mosópor-reklám szinten.
Mi egy tengeri kajakot nem mosóporként szeretnénk élvezni és kiélvezni --- így egy komolyabb megközelítéssel kell szemlélnünk a gyárak katalógusai által nyújtott jérce soványságú információhalmazt.

hajok elmelete hard 665x308

Ha az alapszintű hajószerkezettant nem tudod, az ezekre épülő írásokat nem biztos, hogy megérted. A dolgok egymásra épülnek, és igen nehéz egy honlapon bemutatni, hol is kezdje az ember az ismeretei halmozását. Sajnos képtelenség megérteni a stabilitásokat pl. metacentrikus magasság nélkül. 50-60 darab nyers hidrosztatikai adat sem mondana semmit 74 darab kajakról egyetlen táblázatban (bizony, ilyen is van). Mindezt sokan kihasználták az elmúlt években, így remélem sokan hasznát veszik ezen írásoknak mai világunkban, ahol egyre többen építenek sajátkezúleg kajakot és nagyobb hajókat.
Add a comment

Alant olvasható egy olyan kajakfogalom (ráadásként egy tengeri kajak fogalommal), amely hajószerkezettani elgondolásokból kiindulva van felépítve. Ez egy kisebb tanulmány-féle, PDF-ben olvasható anyag 12. oldala. A PDF folyamatosan frissül (lásd a letöltés melletti dátumot). A téma szerteágazó, olyan, mintha egy fa ágain mászna felfelé az ember.

Add a comment


A hajótest becsült súlya

(Approximate Bare Boat Weight)


 


Ülések, fedelek, szerelékek nélkül a kajaktest nettó súlya oly módon lemérve, hogy a gyártás során keletkezett sorját, öntőcsonkokat már levágtuk.

A teljes felület nagysága és a becsült nettó (szerelékek nélküli) súly akkor fontos, ha ki akarjuk számítani mekkora anyagszükséglete lesz a testnek, mennyi fával, laminátummal kell felkészülnünk. Ha ezt megszorozzuk a rétegtervekben szereplő anyagsűrűséggel, megkaphatjuk hajónk közelítő tömegét, amelynek pontossága attól függ, hogy a tervekben szereplő adatokat mennyire tudtuk betartani a gyártás során. Igen, nagyjából itt jönnek ki azok a pénzbeli értékek, melyekkel nem árt előre felkészülnünk, különben a hajóépítés elhúzódik.Természetesen ebbe a felületi értékbe nem számítandó bele egyetlen válaszfal sem, és a szerelékek felüete sem, mint amilyen pl. az ülés, vagy raktérlezáró lemez stb. Egy a lényeg: pontosan számoljunk..

Add a comment
Dr. Benedek Zoltán tanár úr gyűjtéséből

A hajó definíciója:
A hajó a víz felszínén lévő vaslemezekkel, fával, vagy műanyaggal határolt mélyedés.

Zh kérdés:
 --- Melyek a tanker balesetek legfontosabb közvetlen okai?
Válasz:
 --- Bármilyen okból (motor meghibásodás) irányíthatatlanná válik a hajó --- zátonyra fut, vagy partnak csapódik (ez ritkább), mert a sekély vízben leér az alja mielőtt partot érne.

A diák Hajók elmélete vizsgán magyaráz a táblánál:
--- Ha a víz megdől...

(Forrás: BME Hajós füzetek, I évfolyam, 2. szám, 20. oldal)

Add a comment

Alkategóriák

Nem elég megnézni egy eladásokra optimalizált kajak-katalógust, majd sík vízen kipróbálni magát a kajakot, szükséges az is, hogy teljes terheléssel (csomagokkal) hullámos vízen is haladjunk vele, méghozzá legalább egy egyhetes tengeri kajaktúra alkalmával. Ekkor megtapasztalhatjuk saját bőrünkön, mire is képes a megvásárlásra szánt hajó.
--- Vajon tudjuk-e, hogy mindent megnéztünk, megtapasztaltunk, ami nekünk kell?
--- Ha igen, akkor értjük-e azt, rendelkezünk-e olyan ismeretekkel, melyek segítségével fel tudunk tenni kérdéseket?
Ennek szellemében kezdjük el a hajószerkezettani ismereteink bővítését, elsősorban a szakkifejezések tárgyalásával, melyek segítenek komolyabb szakszavak megértését is. Tapasztalatból tudom, hogy ezek nagy részével hazai kereskedők, hajóépítők sincsenek tisztában.

Biztosan érezhető egy idő múlva, hogy ha a kajakgyártók eladási katalógusaiba bizonyos adatok bekerülnének (például az összes hidrosztatikai adat), sokkal többet tudnánk megmondani a hajóról, kajakról még a próbaút előtt. Sokkal jobban, alaposabban össze tudnánk hasonlítani kajakokat csupán számok, arányok, arányok arányai alapján, nem kellene a szubjektív beállítottságú ,,megmondóemberekre'' hallgatni, akik sajnos esetleg azt sem tudják, mikor miről beszélnek --- persze teszik mindezt csupa jóindulattal, mert semmi okuk a vészt hozni ránk. Mindenkit meg kell hallgatnunk, de tudnunk kell önálló objektívebb véleményt is alkotni, ez meg elméleti tudás megszerzése nélkül nem megy, hiába van gyakorlatunk a kajakok, hajók lelki élete terén.
Azonban a gyártók sem ezek mindegyikét (csak egy részét), sem a stabilitásokra, ellenállásokra vonatkozó adatokat sem tüntetik fel sehol. A dolgokat nem csupán abban kell keresnünk, hogy esetleg hülyének néznek minket (valljuk be, sokszor joggal), hanem abban is, hogy még a gyártók is az eladásra vannak ösztönözve, a fogyasztói társadalom mozgatói rugdossák őket. Az meg végképp más kérdés, hogy esetleg azért nem tüntetik fel a hidrosztatikai adatokat, mert nem ők tervezték a hajót --- vagy mert a tervező külön díjat kért volna érte, azt meg a végfelhasználó még pindurka darabban sem fizette volna meg fölfelé, hiszen azt sem tudja mi az...

1

 • Pontok
  • Rendszersúlypont
  • Metacentrum
  • Fixpont
  • Vízkiszorítási súlypont
  • Laterálfelület középpontja
  • Oldalszélnek kitett felület súlypontja
 • -- Hasábos teltség
 • -- Hengeres teltség
 • -- Vízvonalteltség
 • -- Főbordametszeti teltség
 • -- Laterálfelületi teltség
 • -- Vízvonalterület teltsége
 • -- Szélnek kitett felület teltsége

,,Amit nem értesz, az veszélyforrás.''
(Larry Niven)

Elsősorban elméleti dolgok a tengeri kajakokról, és általában a hajókról. Ne ijedj meg, ha itt többről van szó, mint amit eddig a fürdőkádban láttál, amikor beleültél és emelkedett a vízszint! Egy másik jótanács: bele se olvass, míg a hajószerkezettani alapokat át nem olvasod!
A fordulékonyság és az iránystabilitás együttes professzionális szintű megkövetelése egy kajaktól nem lehetséges, hiszen a két követelmény ellentétes. Bár voltak és vannak kísérletek e kettő egyesítésére, a kínált ,,termékek'' inkább a fogyasztásunkat növelik szkegek, kormánylapátok különféle megjelenéséban még akkor is, ha különösebb szükség nem lenne rá. Borzasztóan nagy hullámok közt bizonyítottan nem a kormánylapát számít, különösen akkor, ha a kajak hátsó másfél métere vizet sem fog (lásd a mellékelt szemléltető ábrát). Az egyetlen, amikor fontos szerepet kap egy szkeg (kormánylapát), az egy kajakos versenyző esete, amikor a K1-es iránytartásának korrigálására a lábait használja a lapát helyett, törekedve arra, hogy a lapáttal kizárólag az előrehaladást biztosítsa.
Kormánylapát versus szkeg, vagy mindkettő egyszerre, esetleg egyik sincs a hajón --- nos, ez mindig vallásháborút robbanthat ki, de igazán alaposan csak ritkán magyarázzák meg álláspontjukat a kajakosok.
Ha valahol elbillen valami, akkor többnyire elborul, kivéve, ha az egy macska. De maradjunk inkább a tárgyaknál! Ha a tárgy ki van kötve valahova, akkor nem borul, a kötél meggátolja, visszabillen. Ha leng a tárgy, akkor nyomaték hatására belendül és folyamatosan leng egy ideig egy tengely körül. Ha gumikötélen leng, akkor pályája ,,nyúlik'' is. Ha vízen van a tárgy és billenő nyomaték éri (pl. oldalról átcsap kajakodon egy törőhullám), akkor --- tekintettel arra, hogy a hajó mechanikailag egy lengő tartó --- lengeni kezd a fentiek bonyolultságán túl még komplikáltabban. Igen ám, de milyen és hányféle nyomaték hatására? Itt kezd eldurvulni a helyzet, ráadásul mindez hozzájárul az összellenállás növekedéséhez, így egyáltalán nem mindegy, melyik nyomaték hatására hogyan viselkedik a héj.
Legelső tárgyaláskor vehetjük a billenő nyomaték után a merülő lengéseket, majd a bukdácsoló lengéseken át eljuthatunk a harántirányú lengésekig, végül a csellengésig (kacsázásnak is hívják), mely utóbbi egy függőleges tengely körül történik, hozzájárulva az iránystabilitáshoz vagy a szlalomképességhez. Mellékesen ez az egyetlen lengés, amely csak haladó hajótestnél figyelhető meg, amikor hosszirányú mozgásban vagyunk kajakunkkal.
Úgy képzelhetjük el mindezt egyszerűen, hogy a hajótesten (vagy a közelében) van néhány átmenő (vagy kitérő) egyenes, melyek helyzete, dőlésszöge állandóan változhat, és ezek körül bizonyos (szintén változó) nyomaték hatására kialakulnak a lengések. Ezeket pedig még modellezni is lehet, álomszerűen sikeres szimulációkkal.

A kajak az egyik olyan ritka vízkiszorításos (deplacement) hajó, amely a testsebességén túl is hajtható.

A sebesség egyedül a kajakos fizikumától függ. Minél nagyobb egy hajó ellenállása a nagyobb sebességnél, annál hamarabb fárad el a kajakos. Kis sebességnél egy K1-es összellenállása azonos egy túrakajakéval, ez egyértelműen lekövethető a Kaper-algoritmussal.
Sosem beszélhetünk csupán sebességről egy kajaknál (hogy gyors vagy sem), hanem összetettebben kell nézelődnünk --- csak sajnos erre legtöbben lusták és értetlenül bámulnak, ha valaki megemlíti.
Alábbiakban tehát az összellenállás ami bennünket érdekel, méghozzá a sebesség függvényében.
A hajók szilárdsága nem csupán a test anyagától, annak szerkezetététől (rétegrendjétől) függ, hanem a teljes hajótest alaki (formai) kialakításától, kompozithajóknál a héj és a deck összeillesztési technológiájátol és egyéb varázslatoktól.
Bármit elhanyagolunk az építésnél, az könnyen megmutatkozhat az első sérülésnél, amely a szilárdság jérce soványságára utal.
Ha egy hajó rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy a külső, zavaró hatásokat úszáshelyzete megváltoztatása árán kiegyensúlyozza, majd a zavaró hatás megszűnése után vissza tudja nyerni eredeti úszáshelyzetét, stabilnak mondjuk.
Emberi erővel hajtott hajónál ugyanezt úgy kell értelmezni, hogy beleszámítjuk a teljes személyzet összsúlyát, technikai tudását, összérzékszervi tapasztalatait, és magát a lapátot.