Ez is egy nevezetes görbe, akár a vízvonal vagy a mellső- és hátsó függély. Kenuknál és kajakoknál a tervezők előszeretettel használják a fogalmat az összehasonlításoknál.

A rocker ív a hajótest oldalnézeti vetületén, a gerincvonalon látható az orrtól a farig, gyakorlatilag a gerinc íveltségét nevezzük rocker ívnek.
A dolog ott bonyolódik, hogy az íveltségeket mi alapján hasonlítjuk össze más hajókkal, hogyan alkotunk valami viszonyszámot ív és ív között, melyet valaki egy tervezőasztalon Bezier-görbékből állított össze vagy valami másból.

Adott a hajótest alapvonala, amely egyetlen pontban érinti a gerincvonalat. Adott ehhez a mellső és a hátsó függély, melyek merőlegesen metszik az alapvonalat. Szeretnénk betolni a hajótest gerincvonala és alapvonala közé egy szögmérőt, amellyel mérünk valamit, hogy keletkezzen egy viszonyszám, amely összehasonlítási alap lesz más hajótestek felé.
Mit toljunk és hova?

---------

 

Kézenfekvőnek látszik, hogy ahol a függélyek metszik a gerincvonalat, ott húzzunk a gerincre egy érintőt és ezen érintő és az alapvonal közötti szög lesz a rocker ív viszonyszáma. Ez azonban téves érték lehet. Mi van akkor, ha pont ott van egy bulbaorr-szerű kinövés a formában (mint a baidarkáknál), esetleg a kajak jacht-szerű farral van ellátva csupán azért, hogy a kormánylapát ne turbulens áramlásokat kapjon (azaz hatásosabb legyen a kormánylapát)?

Ésszerűbbnek tűnhet egy olyan meghatározás, amely nem a gerincvonalat nézi, hanem a vízkiszorítási térfogatokat veszi alapul, elvégre ha vízkiszorítás nincs, hajónk sincs... Ez is téves. A rocker ív a vízvonal alatti laterálfelületre vonatkozik, az meg nem feltétlenül függ általában véve a vízkiszorítástól, vagy annak részdarabkáitól.

Ép elmével felfogható eljárás az, ha a mellső függély és a gerincvonal metszéspontjának és az alapvonal valamint a gerincvonal metszéspontjának távolságát a gerincvonalon mérve megfelezzük, és az így kapott pont alapján mérünk szöget oly módon, hogy a szögmérőnk középpontja az alapvonal és a gerincvonal metszéspontjában legyen, szögmérőnk alapvonala pedig a hajónk alapvonalával essen egybe. A skálán pedig leolvashatjuk (kis találékonysággal berajzolva a mérendő szögszárat) a kívánt értéket.
Ezt a mérési eljárást a hátsó függélyen is megismételhetjük, így a rocker ívre kaptunk két viszonyszámot.

Létezik más mérés is. Ha belegondolunk hogy a kajakoknál a KAPER/Broze algoritmus belépő- és kilépő félháromszögek alapján számol ki értékeket, ott tudjuk, hogy a félháromszögek magassága egy méter. Ilyen alapon a rocker ívet is lehetne számolni egyetlen méteren, de mi van akkor, ha mondjuk egy hatalmas baidarkánál vagy grönlandi kajaknál 80 centit kilóg az orr és a far a vízvonal fölé?

A dolgok bonyolódnak, ha ennél még többet írunk róla, így egyelőre a rocker ívről ennyi is elég, később folytatjuk... (Szívesen várunk ezzel kapcsolatosan észrevételeket, forrásokat, hozzászólásokat!)


Most nézzük meg, hányféle íveltséget vizsgálhatunk!

1.
Egy egyenes hajógerincnek gyakorlatilag nincs, vagy nagyon kicsi rocker íve van, így az elhanyagolható. A teljes héj így nem javít alakilag túl sokat a manőverezőképességen, legfeljebb akkor, ha az LOA/BOA és az LWL/BWL arány ennek függvényében nagy.
Vadvízi- és síkvízi versenykajakoknak rocker íve a nullával egyenlő, egyes kenuknak, aleut kajakoknak és baidrkáknak szintén elhanyagolható.

2.
Mérsékeltebb rocker ív esetén a gerincvonal az alapvonaltól kissé emelkedik, de ahogy közelít az orr és a far felé, az emelkedés nem lesz exponenciális, nem növekszik túlságosan. Általában rekreációs hajóknál alkalmazzák ezt, ahol középút kell az iránystabilitás és a kormányozhatóság között.

3.
Abban az esetben, ha az előbbi rekreációs hajóknak szánt elveket még jobban íveljük az orr és a far felé, akkor hosszú (5 m feletti egyszemélyes) hajónknak sokkal jobb manőverezőképességet adunk, kérdésessé téve a kormánylapát felületének növelését, ugyanakkor ha iránystabilitásra vágyunk menet közben, a hajótest megköveteli a kormánylapáton kívül a leereszthető (és annak mértékében is szabályozható) szkeget, mely annál hatásosabb, minél messzebb van a vízkiszorítási súlyponttól.

Itt persze természetesnek látszik az is, hogy tudnunk kell mikor mire használjuk a szkeget, és a kormánylapátot is. A nagyobb tudást, tapasztalatot amiatt is megkövetelik az ilyen kajakok, mert az összellenállás a nagyobb rocker ív miatt növekszik, melyet a tervezők leginkább az az LOA/BOA valamint az LWL/BWL arány és a hengeres teltség csökkentésével érik el, és ez csökkenti az elsődleges- és a másodlagos (statikus) alaki stabilitást a dinamikussal együtt.

---------

A rocker ív jelentősége egyszerűen (és teljesen lesarkítva) abban áll, hogy minél nagyobb, annál jobban növekszik a manőverezhetőség, de annál jobban csökken ezáltal az iránystabilitás (a kettő üti egymást, ismerjük az alapigazságot).

Hozzászólások: